ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμό σε κάθε υποψήφιο πελάτη αλλά και διαφυλάσσοντας το κύρος της εταιρείας μας πριν από την ανάληψη κάθε έργου, συντάσσουμε έγγραφη  συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος κατασκευής, ο χρόνος αποπεράτωσης και το τελικό κόστος , έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των κεφαλαίων, του χρόνου αποπεράτωσης και της ποιότητας του συνόλου της κατασκευής. 
Υπολογιστής κόστους οικοδομής
Υπολογιστής κόστους οικοδομής

Τελευταία άρθρα


Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των κτιρίων μέσω της ενεργειακής τους αναβάθμισης

Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των κτιρίων μέσω της ενεργειακής τους αναβάθμισης
Εισαγωγή: Σε μια εποχή όπου η ... περισσότερα

Κατεδάφιση κτιρίου με ασφάλεια

Κατεδάφιση κτιρίου με ασφάλεια
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ... περισσότερα

Ιδανικές θερμοκρασίες στο σπίτι

Ιδανικές θερμοκρασίες στο σπίτι
Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, ... περισσότερα

Σωστός φωτισμός μπάνιου και χολ

Σωστός φωτισμός μπάνιου και χολ
Στα μπάνια ο φωτισμός πρέπει ... περισσότερα